Dobro in pregledno računovodstvo

Računovodski servis

Poslovnim partnerjem zagotavljamo storitve primerno njihovi dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja. Možen je dogovor za opravljanje vseh storitev ali pa le za opravljanje določenega dela.

Poskrbeli bomo za vaše poslovne knjige ter vam svetovali.

Storitve, ki jih opravljamo

 • kontiranje in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige (KPO, knjiga ostalih terjatev in obveznosti, register OS, pomožne evidence),
 • analitično evidentiranje stroškov in prihodkov,
 • spremljanje terjatev in obveznosti,
 • obračun DDV,
 • obračun plač,
 • obračun prispevkov za zasebnike,
 • obračun amortizacije,
 • obračuni zamudnih obresti in izpisi opominov
 • sestavljanje letnih računovodskih izkazov kot so: izkaz uspeha, bilanca stanja, uporaba dobička oz. pokrivanje izgube za statistične potrebe,
 • izdelava davčne bilance,
 • urejanje delovnih dovoljenj za tujce namesto vas,
 • svetovanje pri poslovnih odločitvah,
 • kontaktiranje z davčnimi in občinskimi organi,
 • priprava dokumentacije za pridobitev kreditov,
 • obračunavanje zamudnih obresti,
 • uredimo zaposlitev novih delavcev v vašem podjetju,
 • možen prevzem dokumentacije v Krškem in bližnji okolici,
 • in drugo.

Izterjava dolga preko izvršbe

Ob naraščajoči plačilni nedisciplini se veliko podjetnikov znajde pred vprašanjem, kako učinkovito izterjati dolg. Poleg klasičnih opominov in verjetno najbolj učinkovite telefonske izterjave, je upnikom na voljo tudi sodna izterjava preko izvršbe. Poskerbeli bomo za celoten postopek.

Program za vpis in izpis potnih nalogov, faktur,zaloge,...

Poslujemo z programom e-računi. Da bi lahko vnašali oz. izpisovali podatke rabite dostop do spleta. do podatkov lahko dostopate kjerkoli.