Slovar računalniških izrazov

Slovar računalniških izrazov

V slovarju je opisan pomen nekaterih najbolj pogostih izrazov v računalništvu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

ASCII character set - Tabela znakov ASCII (izgovarja se »aski«) vsebuje 128 številk, dodeljenih pripadajočim znakom (znak: Črka, številka, ločilo ali simbol.), računalnikom pa omogoča shranjevanje podatkov ter njihovo izmenjavo s programi in drugimi računalniki.
Več na Wiki

ActiveX component - Komponenta za digitalno podpisovanje

B

BIOS, Basic Input-Output System - BIOS (kratica za angleško Basic Input Output System, slovensko temeljni vhodno-izhodni sistem) je programska oprema, ki se nahaja v ROM in se izvede takoj po vklopu osebnega računalnika (PC).
Več na Wiki

Benchmark - primerjalni preskus, primerjalni test (zmogljivosti), testiranje performanse sistema

Browser - Spletni brskalnik je računalniški program, ki omogoča brskanje po spletu in prikazovanje HTML dokumentov in večpredstavnih vsebin.
Več na Wiki

Broadband ISDN, B-ISDN - širokopasovno digitalno omrežje z integriranimi storitvami

C

CRT Monitor - Zasloni CRT in TV zasloni klasičnih televizorjev so si med seboj precej podobni, saj oboji delujejo po načelu katodne cevi. Monitorji CRT so po njen dobili celo ime, saj je kratica CRT okrajšava za cathode-ray tube.
Več na Wiki

Cybercafe - Kavarna z možnostjo dostopa do računalnika oziroma interneta

D

DNS - Domain Name System/Service/Server - Distributivno ponujeno ime za omrežja TCP/IP (npr. internet) s prijaznim imenom za računalnike in uporabnike. Čeprav TCP/IP računalniki uporabljajo naslove IP za identificiranje drug drugega, ljudje delajo bolje z imeni.
Več na Wiki

DOS - Disk operating system - MS-DOS je [operacijski sistem], ki ga je izdelal Microsoft. V 1980-ih je bil dominanten operacijski sistem za PC in PC-kompatibilne računalnike. Na domačih računalnikih so ga postopno zamenjale različne verzije operacijskega sistema windows.
Več na Wiki

Docking station - priključna postaja, združitvena postaja

Download - nalaganje, snemanje, naložiti, prenos k sebi

Downtime - čas izpada, čas nedelovanja, čas okvare, čas prekinitve

E

F

G

H

Vir: Wikipedia, Slovarček